CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN
CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

Sản Phẩm Gia Dụng

1. Sản phẩm gia dụng:
Sản phẩm gia dụng là tên gọi chỉ chung cho những vật dụng, mặt hàng, thiết bị, được trang bị và sử dụng để phục vụ cho các tiện nghi, tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên cho sinh hoạt hàng ngày.
2. Phân loại:
- Thiết bị gia dụng
- Thiết bị điện tử gia dụng
GỌI
SMS