CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN
CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

Mạch Điện Tử

1. Mạch điện tử:
Xu thế chung hiện nay là không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, muốn vậy phải nâng cao trình độ tự động hóa của các máy móc. Những loại máy như thế đòi hỏi độ chính xác cao, tác động nhanh, gon nhẹ, .... Để điều khiển được những loại máy trên cần phải có mạch điện tử.
2. Công dụng:
- Điều khiển tín hiệu
- Tự động hóa các máy móc thiết bị
- Điều khiển các thiết bị dân dụng
- Trò chơi, giải trí
3. Phân loại:
- Theo mức độ tự động hóa: Điều khiển có lập trình, điều khiển cứng mạch điện tử
- Theo chức năng: Điều khiển tốc độ, điều khiển tín hiệu
- Theo công suất: Công suất nhỏ, công suất lớn

 

GỌI
SMS