CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN
CÔNG TY TNHH NHẬT BỔN

Linh Kiện Điện Tử

1. Linh kiện điện tử:
Linh kiện điện tử là các phần tử rồi rạc cơ bản có những tính năng xác định được dùng cho phép nối thành mạch điện hay thiết bị điện tử.
2. Phân loại:
Phân loại linh kiện điện tử có thể có nhiều tiêu chí khác nhau. Song với ý nghĩa phục vụ cho phân tích mạch và kha năng mô hình hóa thành mạch tương đương để tính toán được các tham số mà mạch điện thiết kế ra có thể đạt được, thì sự phân loại theo tác động tới tín hiệu điện được quan niệm là hợp lý nhất. Trong phân loại này thì bỏ qua tác động đến dòng nguồn nuôi DC nếu không có sự cần thiết phải ghi chú, như công suất lớn, tỏa nhiệt, gây nhiễu, ...
+ Linh kiện chủ động: Linh kiện bán dẫn. Quang điện từ, hiển thị. Đèn điện tử chân không. Nguồn điện
+ Linh kiện bị động: Điện trở. Tụ điện. Cảm ứng từ điện. Memristor. Networks. Transducer, cảm biến. Antenna
+ Linh kiện điện cơ: Phần tử gốm áp điện. Đầu nối. Chuyển mạch, công tắc. Cầu chì, bảo vệ
 
 

 

GỌI
SMS